DE BOEKENBOOST

 

De BoekenBoost is een initiatief van Stichting CPNB en Stichting Lezen en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij.

Dit nieuwe initiatief heeft als doel het leesplezier van de schoolgaande jeugd tot achttien jaar een positieve boost te geven door te zorgen voor veel extra boeken in de klas. Jongeren in Nederland lezen steeds minder en hebben minder plezier in lezen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die fysieke boeken om zich heen hebben, een grotere kans hebben om te gaan en te blijven lezen. Een goede leesomgeving helpt leesachterstanden te verminderen.

Op veel Nederlandse scholen, waar jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen, staan vaak onvoldoende recente en inspirerende leesboeken. Door de BoekenBoost kan de boekencollectie op zo’n tweehonderdvijfentwintig zorgvuldig geselecteerde scholen, (leesconsulenten gaan op zoek naar scholen die bijvoorbeeld nog geen schoolbibliotheek hebben), worden aangevuld met recente boeken die uitnodigen tot (meer) lezen.